Nejběžnější poškození pneumatik

K poškození pneumatiky může dojít nejen chybou při výrobním procesu, ale také nešetrným používáním. Tento článek vám přiblíží, jak se vyvarovat případným vadám. Pokud budete jezdit na podhuštěné pneumatice, můžete velmi opotřebit okraje pneu. Jestliže pozorujete výrazně sjetý jeden z krajů na pneumatice, pak byste měli nechat seřídit geometrii kol, protože je velká pravděpodobnost, že příčina problému je právě v ní. Střed rychle ojedete v případě, že pneumatiku budete mít přetlakovanou, přehuštěnou. Jestliže jste na pneumatice zaznamenali vyboulení na bočnici, pak v pneumatice došlo k přetržení vláken gumy. K tomu dochází v případě, že jste najeli na nějaký hrbol, překážku, nebo jste poškozenou bočnici skřípli mezi překážkou a ráfkem. Opotřebení pneumatiky však nemusí mít znatelnou symetrii, může být rozdílné. V takovém případě je velmi doporučováno nechat zkontrolovat geometrii kol či nastavení tlumičů.

Comments are closed.